En pulverslukker er den type brandslukker der kan slukke brande i de fleste typer materialer og har en ekstrem høj slukkeeffekt.

På en lastbil over 3500 kg der kører med farligt gods, siger ADR-reglerne, at der på lastbilen skal placeres 2 stk. 6 kg pulverslukker.

ADR er en europæisk konvention om “International transport af farlig gods ad vej”.

Fordelen ved pulverslukkeren er, at pulveret er uskadeligt for de mennesker der måtte sidde i bilen.

Det er en god ide at have en pulverslukker med i campingvognen eller bus. En lille brand i eller ved campingvognen kan nemt slukkes, inden den udvikler sig.

Brandklasse 43A/233B og brandklasse 13 A/89B. Bogstaverne A, B, C dækker over forskellige typer af materialer der kan brænde. A er faste stoffer, B er væsker og C er gasarter. Pulverslukkeren er også meget velegnet til brandslukning af benzinbrand.

Fjern sikringssplitten, tryk aftrækkeren ned, og dæk ilden med pulverslukkeren.

Titel

Log in/out

Varekategorier

Kurv

Go to Top