Oplæring og

uddannelse

Der stilles høje krav til vores sikkerhedsvagter, som vi vælger med stor omhu. Alle vagter i Vagtservice Danmark har gennemført relevant uddannelse, og har ligeledes en ren straffeattest.

Alle vore ansatte får en grundig oplæring i de mange forskellige opgaver, som følger med det at være vagt. Efter rekrutteringen af de nøje udvalgte nye medarbejdere, skal disse deltage i et introforløb, hvor de får lejlighed til både teoretisk og praktiske øvelser. Udover den overordnede introduktion og afprøvning af de nyansatte, som er tilknyttet en supervisor, anvendes også sidemandsoplæring.

Vagter under oplæring gennemgår et grundig introforløb og bliver bl.a. præsenteret for:
• Rundering med indlagte kontrolpunkter og faste rutiner
• Alarmsystemer og kameraovervågning
• Registrering og rapportering
• Procedurer og regler, når der er uregelmæssigheder.
• Førstehjælp
• Brandbekæmpelse
• Personlig sikkerhed
• Kommunikation

De nyuddannede bliver efterfølgende testet i, om de handler i overensstemmelse med, hvad de har lært, når de befinder sig i situationen.

Endvidere skal alle ansatte have en ren straffeattest, kørekort og en gennemgang af personalehåndbogen.

Oplæring og uddannelse