Butikskontrollant

og butiksdetektiv

Vagtservice Danmark tilbyder professionel og særdeles kompetent butikskontrol. Kontrollanten er en effektiv foranstaltning og afslører ofte tyve og svindlere.

Både de handlende og personalet i en butik har behov for at kunne føle sig trygge, når de er i gang med dagens gøremål.

Vores kompetente butikskontrollanter optræder i civiltøj og indgår i butikken som en anonym person blandt kunderne. Opgaven går ud på at sikre butikken mod svind af varer, hvilket det daglige personale sjældent har tid til at opdage.

Når et tyveri opdages, er det kontrollanten, som tager affære og sørger for tilbageholdelsen af den pågældende person. Efterfølgende kontakt til ledelse eller politi kan denne også stå for. Ligeledes skal der oftest udfyldes papirer og laves rapport omkring hændelsen, hvilket butikskontrollanten også kan være behjælpelig med.

Ligeledes er butikskontrollanten også i stand til at yde professionel konflikthåndtering og være behjælpelig med førstehjælp, når uheldet er ude.

Rådgivning omkring en optimering af service og sikkerhed er også noget, som en butikskontrollant kan tilbyde. En præventiv metode er altid at foretrække, hvis det kan lade sig gøre.

Butikskontrollant og butiksdetektiv

Kontakt Vagtservice Danmark på 70 112 100 , eller skriv her så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi kan også tilbyde