Skab tryghed med

et tryghedstilsyn

Hvis der er behov for at skabe trygge rammer/arbejdsforhold for personale, kunder eller gæster, kan en vagt tilknyttes med et tryghedstilsyn på udvalgte tidspunkter.

For at sikre sig et trygt arbejdsmiljø kan en løsning være at have en vagt tilknyttet, som kommer forbi adressen på udvalgte tidspunkter. Det kan være i forbindelse med natarbejde, hvor en ansat arbejder alene og derfor er særligt sårbar eller som sikring af et vigtigt område i en virksomhed.

Er pågældende sted særligt belastet af kriminalitet, eller har virksomheden et ekstra stort behov for, at arbejdsrutinerne bliver udført uden afbrydelser, og de ansatte er trygge imens, er et vagttilsyn en garanti for, at alt forløber, som det skal.

Servicen dækker eksempelvis:
• Døgninstitutioner såsom plejehjem, sygehuse m.v.
• Hoteller, receptioner og restaurationer
• Sommerhusområder og ferieboliger
• Private hjem med ældre eller handicappede

Når vagten kommer ud, tjekker han det, som er nødvendigt og vigtigt for den pågældende opgave.

Eksempelvis om:
• eventuelle ansatte er trygge.
• porte, døre og vinduer er forsvarligt lukkede.
• el, vand, lys og evt. alarminstallationer er funktionsdygtige.
• der er fare for ild- eller vandskade.
• der er tegn på uvedkommende færdsel.
• der tegn på kriminel aktivitet.

Som et supplement til sikkerhedsaftalen kan man også være tilmeldt en tilkaldeordning direkte til en vagt, såfremt der akut skulle opstå en krise eller en farlig situation.

Skab tryghed med et tryghedstilsyn

Kontakt Vagtservice Danmark på 70 112 100 , eller skriv her så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi kan også tilbyde