Altid grundig

rapportering

Vagtservice Danmark sørger for rapporter med beskrivelse og billeder, der sendes direkte til kundens mail få minutter efter vagtens sidste besøg.

Vagtservice Danmark benytter et særligt rapporteringssystem. Vi anvender mobile værktøjer, når vi er på opgave. Det digitale værktøj indeholder mange nyttige funktioner, og vort personale har forinden modtaget en grundig instruktion i den korrekte brug af systemet.

For at kunne anvende systemet opsættes der kontrolpunkter på de vigtigste og mest kritiske steder, som derpå løbende kontrolleres undervejs, når vagtens tager sin rundering.

Værktøjet er i det hele taget et tryghedsskabende element, dels for vagten, undervejs i tjenesteperioden, og dels for kunden.

Hvis kunden ønsker det, kan denne få online-indsigt i, hvornår og hvordan vagten udfører sine runderinger m.v.

Hvis vagten oplever problemer er det hurtigt og enkelt at give en tilbagemelding og tilkaldelse af forstærkning går væsentligt hurtigere. Mobilværktøjet kan også selv registrere, når der er uregelmæssigheder, og alarmere vagten

Samtidig kan registreringen også have til formål at samle vigtig information omkring en hændelse. Når den håndholdte enhed er i brug, sender den kontinuerligt besked videre til onlinesystemet. Den registrerer præcist, hvor vagten befinder sig, observationerne på stedet, eventuelle fejl og vagtens løsning af problemet. På den måde effektiviseres og præciseres den efterfølgende rapportering omkring en hændelse eller bare i forhold til den daglige rutine.

Endvidere er det også muligt at køre statistik på tallene, således at vagttjenesten optimeres – Eksempelvis, hvis der er behov for at justere vagtens ruter og tider.

Altid grundig rapportering