Undgå svind med

udgangskontrol

Ved udgangskontrol foretager en vagt en diskret intern kontrol af alle personer, der forlader en bygning – herunder personale, kunder eller leverandører.

Ofte er en virksomheds indtjening baseret på et stramt budget og kan derfor ikke tåle et tab af sin daglige omsætning af varer. For at stoppe denne udvikling kan det være en god løsning at bestille en vagt, som kan forebygge et yderligere svind ved at foretage udgangskontrol. Vagten vil – alt efter aftale – møde op på vilkårlige dage, placere sig ved udgangen og foretage kontrol af de personer, som forlader bygningen. Hvis de ansatte medbringer varer fra butikken/virksomheden, vil vagten derfor undersøge nærmere, om tingene stemmer overens med deres kvittering.

Idet kontrollen oftest centrerer sig om virksomhedens personale, anbefales det at informere disse på forhånd. På denne måde kan ledelsen, evt. i samarbejde med den eller de vagter, som er tilknyttet opgaven, give de ansatte en forståelse af formålet med kontrollen, så fremtidige misforståelser kan undgås.

Finder vagten nogle ting under udgangskontrollen, som uretmæssigt er taget med, vil vagten efterfølgende aflægge rapport omkring forløbet til ledelsen.

Undgå svind med udgangskontrol

Kontakt Vagtservice Danmark på 70 112 100 , eller skriv her så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi kan også tilbyde