Certificering

Certificering

Vores ISO certificering følger ISO 9001: 2015 standard, hvilket er baseret på en international standardløsning. Vi følger branchens kravspecifikationer og gør hermed gældende, at vore ydelser lever op til det forventede i forhold til sikkerhed, kvalitet og innovation.

For at en virksomhed bliver godkendt, skal den igennem en akkrediteringsperiode, som har et fagligt udvalg tilknyttet.

Processen indbefatter:

  • Skriftlig ansøgning og relevant dokumentation fremsendes til godkendelse
  • Besøg på virksomheden, hvor det faglige niveau m.v. bedømmes
  • Vurdering og eventuelle forslag til ændringer af procedurer
  • Når virksomheden er endelig verificeret, modtages et akkrediteringsdokument i lighed med et certificeringsbevis og godkendelsen kan offentliggøres.
  • Efterfølgende bliver der jævnligt ført tilsyn med, om virksomheden fortsat lever op til kravspecifikationerne.