ISO-certificeret

vagtselskab

Vores vagt- og sikkerhedsløsninger er certificerede efter standarden ISO 9001:2015. Standarden anvender vi primært for, at sikre vores kunder den højest mulige kvalitet.

Vores ISO certificering følger ISO 9001:2015 standard, hvilket er baseret på en international standardløsning. Vi følger branchens kravspecifikationer og gør hermed gældende, at vore ydelser lever op til det forventede i forhold til sikkerhed, kvalitet og innovation.

For at en virksomhed bliver godkendt, skal den igennem en akkrediteringsperiode, som har et fagligt udvalg tilknyttet.

Processen indbefatter:
• Skriftlig ansøgning og relevant dokumentation fremsendes til godkendelse
• Besøg på virksomheden, hvor det faglige niveau m.v. bedømmes
• Vurdering og eventuelle forslag til ændringer af procedurer
• Når virksomheden er endelig verificeret, modtages et akkrediteringsdokument i lighed med et certificeringsbevis og godkendelsen kan offentliggøres.
• Efterfølgende bliver der jævnligt ført tilsyn med, om virksomheden fortsat lever op til kravspecifikationerne.

ISO-certificeret vagtselskab