Grundigt eftersyn

med en kæmning

Hvis der skal skabes tryghed og sikkerhed for en virksomhed, kan Vagtservice Danmark tilbyde en kæmning, som er en grundig gennemgang af bygningen.

Når en bygning har behov for et grundigt tilsyn af en vagt, kan en kæmning være en løsning. Vagten vil her udførligt gennemgå alle bygningens små og store rum på samtlige etager. Når vagten foretager sin runderinger, vil han omhyggeligt undersøge hvert lokale og sikre sig, at:
• døre og vinduer er lukkede.
• de forskellige el-, vand- og varmesystemer har den ønskede indstilling.
• alarmsystemet fungerer.
• der ikke er uvedkommende personer i huset.
• der ikke er tegn på tyveri og/eller hærværk.
Når en vagt er afsluttet, uden at der er fundet nogen former for problemer, har vagten til opgave at udfylde en protokol over sine observationer til internt brug.

Finder vagten nogle uoverensstemmelser på sin runde, som indebærer en eller anden form for risici, vil han følge den aftalte procedure og straks informere dem, som skal have besked omkring hændelsen. Drejer det sig om noget mere alvorligt eller akut, vil vagten handle i overensstemmelse med, hvad den pågældende krisesituation kræver.

Grundigt eftersyn med en kæmning

Kontakt Vagtservice Danmark på 70 112 100 , eller skriv her så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi kan også tilbyde